GOPS w Nozdrzcu

GOPS w Nozdrzcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nozdrzcu
Rodzaj Jednostka Organizacyjna Gminy
Lokalizacja woj. podkarpackie, pow. brzozowski 
Kod pocztowy 36-245 Nozdrzec
Adres jednostki Nozdrzec 224
Kontakt

tel./fax (13) 439 81 64, (13) 439-80-20 wewn. 41, 55
e-mail: gopsnozdrzec@gmail.com

Kierownik

Anna Jarema

WWW: 

http://gopsnozdrzec.com.pl/

REGON:

 004010780

NIP:  686-143-06-79
 

 

 
 

Opublikowane przez: Anna Jarema | Data wprowadzenia: 2013-10-04 04:19:17 | Data modyfikacji: 2015-10-20 11:14:58.

Zobacz:
 Status Prawny .  Ogłoszenia-Komunikaty .  Organy Jednostki .  Kierownictwo .  Pracownicy .  Relizacja Zadań .  Statut .  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych .  Regulaminy .  Struktura Organizacyjna  .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Oświadczenia majątkowe .  Rejestry i archiwa .  Załatwianie Spraw .  Zamówienia publiczne .  Ogłoszenia o naborze .  Tryb Działania, Kompetencje .  Programy Pomocowe . 
Data wprowadzenia: 2013-10-04 04:19:17
Data modyfikacji: 2015-10-20 11:14:58
Opublikowane przez: Anna Jarema
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Nozdrzec
ul. Nozdrzec 224
36-245 Nozdrzec
Wojt Gminy
Kontakt:
Tel: (13) 43-98-020
Fax: (13) 43-98-170
e-mail: ugn@nozdrzec.pl